Счетоводство на строителна фирма | contolexvarna.bg

Опции за счетоводно обслужване на строителни фирми

Posted by - August 25, 2023

Строителните фирми имат специфични счетоводни нужди, които изискват опит и експертиза. Ето някои от най-често срещаните счетоводни задачи, които трябва да се изпълняват от строителни фирми: Съставяне на финансови отчети, като баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци Подаване на данъчните декларации Контрол на разходите Управление на финансите Наемане и управление